Reiki stupně a aura

Tradiční pojetí Reiki se člení na tři stupně zasvěcení. Třetí stupeň Reiki se pak v netradičním pojetí člení na mistrovský a učitelský. Pojďme si přiblížit jednotlivé stupně Reiki, včetně informací o naší auře.

 

Vše, co je nám svým způsobem neznámé a nerozumíme danému, je pro nás podivné a náš postoj je mnohdy skeptický. Jen málokdo neslyšel o Reiki. Něco jiného je to však, pokud byste chtěli od „nezasvěcených“, či spíše přesně neinformovaných jedinců, získat bližší informace. Reiki pro ně může znamenat sektu, druh náboženství apod. O tom však Reiki rozhodně není. I když je Reiki a duchovno jako takové velkým přínosem pro každého z nás, jeho smysl tkví v něčem jiném. Pokud byste Vy sami měli zájem o zasvěcení do Reiki, pak obavy typu nucení se do určité víry, náboženského přesvědčení, nejsou na místě.

Stupně zasvěcení Reiki

Každá nová znalost, dovednost vyžaduje určitou dobu, aby se zažila. A to platí také pro jednotlivé stupně zasvěcení Reiki. První stupeň Reiki je stěžejním základem. Jeho tzv. vstřebání může trvat i tři, čtyři týdny. Během této doby můžete pociťovat energii Reiki, a to v podobě mravenčení, intenzivních snů. Pokud jste někdy Vaše tělo zbavovali usazených škodlivin, odpadních látek, tzv. jste se detoxikovali, pak i tento symptom během naladění se na první stupeň Reiki, můžete pociťovat. Zaznamenat můžete například rýmu, průjem, nutkání na častější močení aj. Vše má svůj smysl, a zde můžeme hovořit o nastavení energie, zvýšení schopnosti jedince. Do aury jedince vstoupí více energie, než se kterou se doposud setkal a vnímal ji. Větší množství energie může být i nepříjemného. Toho je možné se zbavit léčením na sobě, nebo jiné osobě. Jakmile pak dojde k přijetí prvního stupně Reiki, je na místě co nejvíce léčit.

Zasvěcení Reiki – kdo jej provádí

Reiki zasvěcení neboli Reiki iniciaci provádí mistr Reiki, učitel. Iniciace neprobíhá nijak hromadně, naopak individuálně, aby mohlo dojít k zajištění maximálně možného otevřeného energetického kanálu pro napojení se na samotné Reiki. Než může jedinec přejít na druhý, až třetí stupeň Reiki, uběhne tzv. hodně vody, měsíce i roky. Není to ani známkou toho, že by proces zasvěcení takto dlouho trval. Spíše jde o dodržení potřebné doby, vstřebání všech možností, pochopení souvislostí aj.

První stupeň Reiki

Léčitel s prvním stupněm Reiki může uzdravovat sám sebe, ale také i další osoby, které jsou v jeho fyzické přítomnosti. Důležité však pro uzdravení je chtít se léčit, chtít přijmout možnosti Reiki. Po zasvěcení do prvního stupně Reiki může jedinec využívat kontaktní léčení, kdy přikládá své ruce na části svého těla, léčí-li sebe, nebo na části těla jiné osoby.

Po zasvěcení do prvního stupně Reiki budete prostředníkem, přes kterého síla, energie Reiki, bude proudit. Dojde k posílení Vašeho imunitního systému. Budete odolnější vůči nejrůznějším virovým, bakteriálním infekcím. Proces hojení zlomenin, ran bude o poznání rychlejší. Energii, kterou získáte, budete moci předávat jak sobě, tak jiným jedincům, ale také rostlinám, zvířatům, a to za pomoci rukou. Nemusíte mít obavy, že by Vás léčení druhých vyčerpávalo, oslabovalo. Reiki budete moci využívat po celý Váš život. Jakmile se dostanete do „světa“ Reiki, pohltí Vás touhou po dalším vědění, poznání.

Druhý stupeň Reiki

Druhý stupeň Reiki Vám umožní zvýšit množství energie, se kterou můžete léčit. Jakmile se naladíte na druhý stupeň Reiki, počítejte s vyplutím emocí, nevyřešených situací, negativních vzorců, ovšem z toho důvodu, aby došlo k jejich komplexnímu vyléčení. To však může trvat i pár měsíců. Pro Vás samotné to nemusí být zrovna moc příjemné. Proces je však důležitý, a v konečném důsledku zaznamenáte jeho pozitivum. Druhý stupeň Reiki umožňuje léčit druhé jedince, i když nejsou fyzicky přítomni. Jedná se tedy o léčení na dálku.

Kromě možnosti posílání energie Reiki na dálku, můžete posílat energii do budoucnosti, ale také do minulosti. Bude Vám umožněno pracovat s emocionálními, psychickými problémy. Předávání Reiki se u Vás několikanásobně zvýší, stejně jako intenzita a Vaše vlastní citlivost. Druhý stupeň Reiki, respektive symboly, Vám umožní pracovat s podvědomím, minulostí, budoucností, s karmou, vyčistit negativní místa, odstranit zlozvyky, návyky, fobie, traumata, mentální, emocionální problémy aj.

Třetí stupeň Reiki

Třetí stupeň Reiki je označován za stupeň Mistra učitele. Třetí stupeň Reiki je vhodný pro ty, kteří mají enormní zájem o léčení, a především pak těm, kteří také chtějí Reiki vyučovat. Reiki se tak pro ně stane neoddělitelnou součástí života. Jedinci je „předaný“ mistrovský symbol a samotný proud energie je o poznání silnější. Navíc dojde k urychlení duchovního rozvoje konkrétního jedince. Můžete se setkat s čtvrtým stupněm Reiki, nebo také tzv. 3B stupněm, kdy se jedná o stupeň mistrovský. Aby se však mohl jedinec skutečně „pyšnit“ označením mistr učitel, pak musí do Reiki zasvětit alespoň jednoho dalšího jedince.

Mistr Reiki

Zvykli jsme si na škatulkování. A tak při slově mistr ve Vás může označení evokovat někoho, kdo něco znamená. Svým způsobem ano, ale ne do té míry, že by se snad jednalo o hodnotu ega, vlastnictví apod. Mistr Reiki je učitelem, jedincem, který naprosto ovládá svůj obor.

Co je to aura

Aura je energetickým polem, které se nachází okolo nás, ale také rostlin, zvířat. Aura není jen jedna, je složena z několika vrstev, které tvoří stránku éterickou, astrální, mentální. Aura vykazuje různou barevnost i vlastnosti. Aura je energetickou strukturou, ve které jsou přítomné naše představy, myšlenky, emoce aj. Na základě toho pak může aura vypovídat o našem momentálním rozpoložení fyzickém a psychickém. Mezi námi jsou jedinci, kteří jsou schopni auru vidět. Tito jedinci se mohou pyšnit vyšší duchovní úrovní. Ten, kdo chce vidět auru, musí být v souladu zrak s intuicí. A jak aura vypadá? Pokud bychom na ni hleděli z dálky, pak se jedná o jakousi masu průhledné barvy. Při bližším pohledu je však aura tvořena malými barevnými body, které dosahují velikosti špendlíkové hlavičky. Tyto body jsou spojené magnetickou silou.

Lidská aura

My se zaměříme na auru lidskou. Ta je tvořena sedmi vrstvami elektromagnetických částic, které jsou rozptýlené okolo našeho těla. Tři vnitřní vrstvy pak kopíruji naši siluetu. Další čtyři vrstvy, které jsou vnější, pak mají podobu tzv. barevného vejce. K vytvoření, zrodu aury jedince dochází již při samotném početí, kdy splyne vajíčko se spermií. A vše má svůj počátek i konec. V případě smrti jedince dojde i k vymezení aury. Pouze zůstane éterická vrstva, která vytváří ducha dané zemřelé osoby.

Proměny aury

Tak, jako my sami zažíváme nové pocity, vyvíjíme se, tak i naše aura není neměnná. Aura odráží vše, co právě činíme, děláme, prožíváme. Podle toho, jak se měníme my, se mění i naše aura. Auru je možné posilovat, a to díky našemu vlastnímu postoji k sobě samému. Důležitou roli zde hraje respekt a sebedůvěra.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6601 (magazinesoterika.cz#5)


Přidat komentář