Andělské věštění

V životě se mohou vyskytovat určité křižovatky, které na nás naloží neskutečnou emoční zátěž. Na některé otázky týkající se naší budoucnosti můžeme dostat odpovědi prostřednictvím andělského věštění.

K čemu je věštění dobré?

Chceme opravdu znát svou budoucnost? Musíme Vás ujistit, že vnímavé kartářky s přirozenými spirituálními předpoklady opravdu dokáží naslouchat andělům a věštit jejich poselství druhým nejen prostřednictvím různých nástrojů, ale také duchovním naladěním na příjmání jejich znamení. Jedním z nástrojů, jež jsou spojnicí mezi Nebem a Zemí jsou Andělské karty.

Záleží však na Vás, jak výklad pochopíte a jak ve výsledku k jeho poselství přistoupíte. Mějte na paměti, že vždy máte na výběr a ve výsledku jste sami strůjci svého života. Avšak vědění, jak předcházet problémovým situacím nebo naopak jakým směrem se ubírat, abychom dosáhli příznivých změn a harmonie v našem životě je patřičný důvod, proč andělským bytostem naslouchat, nemyslíte?

K čemu slouží věštění?

Samotné věštění je staré jako svět sám. Začínali s ním kněží a šamani a ke svému věštění využívali různých pomůcek, jako např. kameny, rostliny, ohně a kouře, později také kostky a runy. Do Evropy přinesli princip věštby cikáni, karty si malovali většinou ručně, avšak z počátku se potýkali s nepochopením a za svá ,,šamanská kouzla,, bývali vykázáni z měst. Největší odpor ke kartářství měla samozřejmě církev.

Dnes si již můžeme nechat vyvěštit budoucnost novodobě. Jen málokdo z nás se nikdy nesetkal s osobou, která mu četla v dlani nebo zkoumala jeho budoucí život v křišťálové kouli. Velká většina věštců čte budoucnost také z kávové sedliny. Největší oblíbenost však stále zůstává u karet. Avšak zmíněné Andělské karty předávají své podněty a poslání ve zcela odlišné formulaci spočívající v jednoduchosti a láskyplném, empatickém podání.

Andělské věštění

Andělské věštění můžeme chápat jako komunikaci s anděly prostřednictvím karet. Andělé jsou bytosti jemnohmotné energie z mimosmyslového světa.  Každý z nás má mezi nimi svého ochránce, který mu pomáhá s řešením problémů. Ovšem pokud člověk jeho podněty vnímá přinejmenším jako intuitivní vnuknutí, kterými se řídí aniž by věděl proč. Zkrátka vnitřně celým svým bytím cítí, že jedná správně. Andělé o nás vědí vše. Vidí, jakých chyb se dopouštíme, sledují naše kroky a pokud námi nejsou vyslyšeni - přihlíží naším špatným rozhodnutím dokud se nevzdáme svého egocentrismu. Nad každým z nás bdí jeho anděl strážný. Věštění skrze andělské karty je možná jedno z nejefektivnějších možností, jak nad svou budoucností získat kontrolu.

Jak poznáme dobrou věštkyni?

Možná Vás napadá otázka, jak rozlišit skutečnou věštkyni - kartářku **od množství šarlatánů. Následující řádky Vám kvalitní práci kartářky a její osobnost z hlediska duchovně nasměrované bytosti osvětlí. Měla by Vás zcela určitě upozornit na vše zlé, co Vám brání v prožívání štěstí ve Vašem životě, ale nepochybně umožnit tak patřičný nadhled nad problémovými situacemi. Poskytnout jejich možná řešení a nastínit základní body a směry vedoucí k odstranění příčin, jako např. případné zastaralé způsoby myšlení a chování, jež život člověka sužují a jako kameny tíží ke dnu.

Jejich odstranění je předpokladem Vaší postupné změny k lepšímu a příznivé transformace celé Vaší bytosti. Opravdová kartářka Vám rovněž poradí, na co a na koho si dát v životě pozor. Věštci jsou obdařeni tzv. šestým smyslem. Jsou velmi citliví na jemnohmotné energie. Dokáží se vžít do kůže jiného člověka, vnímat jeho bolesti i strasti, vidět lidskou auru v jasných barvách. Umějí komunikovat s duchy a předcházet situacím dřív, než k nim dojde. Díky věštění můžeme získat záchytný bod skrz odpovědi na otázky, které nás delší dobu trápí. Můžeme se vydat správným směrem, pokud budeme poselství Andělů naslouchat.

S čím nám mohou andělé pomoci?

  1. spojí se s námi a pošlou nám energii

2. dají nám znamení, jakou cestou se vydat

  1. umožní nám komunikovat se zesnulými

  2. poradí nám, jak pečovat o své zdraví

  3. ukáží nám náš osud

Anděly musíme do svého života přijmout s dobrým úmyslem. Nesmíme je chtít vlastnit ani využívat. Milují nás a chtějí naše dobro. Uvědomte si, že andělé mezi námi nejsou fyzicky, ale jejich moc a síla nás mohou obklopovat tak silně, že je začneme vnímat vedle sebe. Právě díky andělským kartám s nimi můžeme komunikovat a pochopit rozdíl mezi Zemí a Nebem. Nebojte se a pozvěte si svého anděla strážného do svého života! Uleví se Vám!

Díky andělské věštkyni můžeme přijímat od svého anděla až několik znamení denně a to všemi možnými způsoby. Naše mysl však musí být naprosto čistá a pozitivní. Zkuste častěji meditovat a relaxovat, nemyslete na zlé věci - naopak! Představujte si, že všechny Vaše problémy uletěly a že Vám s tím pomohl právě Váš anděl strážný. I svého anděla si můžete v mysli představovat a také k němu klidným a přátelským hlasem promlouvat.

Andělskému věštění se můžete věnovat i sami. Pokud si však chcete být výkladem jistí, doporučujeme se raději svěřit do rukou profesionální kartářky. Sada, se kterou můžeme pracovat, většinou obsahuje 44 karet. Na každou otázku, kterou k andělům vyšlete, se soustřeďte. Se zavřenýma očima ji pak nahlas vyslovte. Poté si vyberte jednu z karet. Tu, která Vás přitahuje pohledem nejsilněji.

Jaké chyby můžeme dělat při komunikaci s anděly? Pokud odmítnete jejich rady, sami sobě učiníte zle, a to z hlediska sebelítosti. Zkuste se na jejich pohledy dívat realisticky, myslí to s Vámi dobře. Rozhodně nečekejte, že za Vás anděl vyřeší problémy nebo za Vás rozhodne. Pouze Vás navede správným směrem a doporučí další kroky. Mnozí andělé pouze čekají na to, až je oslovíme a poté náš život naplní samými zázraky a štěstím. Jen tomu štěstí vyjít naproti...

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6616 (magazinesoterika.cz#127)


Diskuze a zkušenosti

Dannica | 05.02.2015 18:37
Re: Andělské věštění Dělala jsem si nedávno výklad u paní Petry a volila jsem Andělské karty. Byla jsem nadšená.Věřím,že tu andělé jsou...je to jako když pohladí, ukáží vám cestu a naději.Mohu jenom doporučit. Přeji paní Petře mnoho úspěchů v této překrásné práci.


Přidat komentář