Karma a karmická astrologie - výpočet

Karma zanechává otisky v naší mysli. Ať už jsou to negativní nebo pozitivní myšlenky, ovlivníme jimi naši budoucnost. Díky karmické astrologii můžeme porozumět sami sobě a dokonce si vypočítat budoucí perspektivu našich vztahů.

Z pohledu karmické astrologie se velmi snadno můžeme podívat na všechny osudové vztahy našeho života. Nejen na ty bývalé, ale i současné a budoucí. Pokud budeme dopředu vědět, v čem děláme chyby, poučíme se z nich a do dalších vztahů již budeme vstupovat čistí a tolerantnější. Každý z nás má svůj karmický úkol, který je smyslem našeho života. Můžeme ho zjistit pomocí horoskopů, a tak na svém ,,dluhu karmě,, pracovat.

Karma jako zákon akce a reakce

Na světě se opravdu nic neděje jen pouhou náhodou. Karma je přirozený duchovní zákon, který začíná v myšlence, pokračuje do činů a přístupů a končí v duši a v osobnosti člověka. Lidský život je tak jedinečný, že spojuje zároveň vědomí, podvědomí i nadvědomí a učí nás pochopit životní smysl. Tzv. zákon karmy znamená, že se každý čin vrátí ke své původní myšlence, tedy ke svému vzniku. Každý čin čeká na svou odezvu, která se k němu vždy a nesporně vrátí.** Jak to můžeme také chápat?** Například když někomu darujeme radost, vrátí se k nám radost. Pokud někomu ublížíme, někdo ublíží zase nám. A tak stále dokola. Jakákoliv emoce se okamžitě přenese do zážitku a vrátí se k nám dřív nebo později v nezměněné formě. Tím nám dává karma najevo, že si máme uvědomit sílu všech myšlenek a činů. Říkáte si někdy ,,proč se mi to děje? Co jsem komu kdy udělal?,, Odpověď naleznete ve své mysli. Možná jste někomu ublížil svou duševní sílou nebo jste k někomu vyslal příliš mnoho negativní energie. Ta se Vám později vrátila a udeřila stejným podílem. Zákon karmy chápejme jako absolutní spravedlnost. Pokud budeme pomáhat druhým, můžeme očekávat od druhých i pomoc sami pro sebe. Když se budeme chovat tak, jak si to karma přeje, nemusíme se bát odplaty. Naopak. Dostane se nám pozitivních ohlasů a budeme žít lépe. Velmi prospěšná je pro naši mysl meditace. Díky ní si uvědomíme, jaké jsou karmické okolnosti, jak posílíme svou mysl a jak se zbavíme negativních myšlenek. K tomu nejvyššímu vědomí nám také může pomoci myšlenková reinkarnace.

Karmická výchova

Vyšší síly nám díky karmě seslali určitou normu chování. Znamená to, že když se budeme chovat jako egoisti a dělat ostatním lidem peklo ze života, budeme potrestáni. Této normě chování se podřizujeme každý den. Nesmíme si příliš věcí idealizovat, protože bychom o ně přišli. Musíme se naučit realistickému pohledu na věc. Můžeme být ,vychováváni, v několika oblastech. Nejběžnější oblastí je rodina, kdy máme tendenci si svůj rodinný život neustále představovat jako dokonalý obraz. I svým dětem se snažíme vštěpovat ideologii perfektní rodiny, a to je špatně. Každý případný neúspěch totiž trestáme a tím si na sebe šijeme bič. Trestáme totiž i sami sebe. Co se týče rodiny, jsme v této oblasti neustále vychováváni a je potřeba naprosto změnit přístup a hodnoty svých požadavků. Jak můžeme vyrovnat hladinu působení karmy?

 • měj rád především sám sebe a své blízké a važ si lidí, kteří Tě milují
 • využívej momentální příležitosti bez toho, aby ses ohlížel do budoucnosti, protože by Tě promeškaná možnost mohla později mrzet
 • neustále dělej nová rozhodnutí a dopředu se smiř s možným neúspěchem
 • nebuď sobecký, rozdávej radost i pomoc všem okolo sebe
 • snaž se milovat svou práci a pokud cítíš, že se ocitáš ve stereotypu, najdi si koníčka
 • nevyvolávej zbytečné konflikty, zdržuj se hádek a nemíchej se do cizích věcí
 • raduj se z maličkostí a buď upřímný, co se týče citů

Karmická výchova s sebou nese i různá poučení. Vše se zaznamenává a některé karmické úděly se na nás mohou přesunout třeba i po několika letech. Někdy i po několika desetiletích, kdy jsme na své negativní činy již dávno zapomněli. Ze všech špatných věcí si musíme vzít ponaučení a naučit se žít v dokonalé karmické rovnováze. Jen tak budeme opravdu šťastní.

Karmická astrologie

Horoskopy nám mohou sloužit k tomu, abychom pochopili sami sebe a svůj karmický úkol. Někdy se můžeme divit, proč se u nás vyskytují vlastnosti, které si nepřejeme. Vše je důsledkem karmy a karmické astrologie. Datum našeho narození je jako otisk do hvězdného nebe a astrologický výpočet nám může odhalit budoucí životní problémy. Co všechno si můžeme nechat díky karmické astrologii zjistit? Asi největším lákadlem je zjištění karmického úkolu. Správný rozbor nám nejen zjistí náš dluh karmě, ale poví nám také karmu celého rodu a představí nám minulé životy, kterými jsme prošli. Objasní nám odkaz minulosti a plán budoucnosti.

Výpočet karmického čísla

K astrologickému rozboru je potřeba znát datum Vašeho narození, přesný čas narození, místo narození a u partnerského rozboru údaje Vašeho partnera. K výpočtu karmického čísla se používají tzv. trojúhelníky vibračního cyklu. Tyto výpočty se shodují se zákonem numerologie a vypočítat si je můžete i sami. Sečtěte čísla data narození po čísle od dne po rok. Nula se však nepočítá. Výsledkem je karmické číslo, které určí Vaši povahu. U karmického trojúhelníku zase funguje princip devítileté vibrace od počátku do nejvyššího stupně působení. Počátek zde představuje určité životní zkušenosti, které v nejvyšším stupni využije k vyšší rovině své existence. Díky výsledkům těchto čísel můžete napravit chyby z minulých životů a výrazně tak ovlivnit svou budoucnost. Problém nastává, když se Vaše životní číslo kříží s číslem karmickým.  Znamená to, že jste celý život vystaven síle karmy a nejspíš je sledován každý Váš krok. Zde nabízíme stručný popis karmických čísel:

 1. jednotnost a soustředění - nutně v sobě najděte rovnováhu a ohleduplnost k ostatním.
 2. diplomacie - naučte se vyrovnávat se stresem, řešte věci s klidem.
 3. láska a naděje - pozor na lidi, se kterými se stýkáte. Nezahazujte příležitost.
 4. zkáza, utrpení - chybí Vám sebevědomí, pracujte na něm. Dejte si pozor na nervy, snažte se nevybuchovat.
 5. dobré výsledky - dbejte na dokončení každé své práce, nemyslete na obavy z budoucnosti.
 6. štěstí a pravidelnost - nepřeceňujte své síly a buďte otevření.
 7. záhady, tajuplnost - jste samotáři a nespokojení se svým okolím. Změňte to!
 8. velikost a síla - nedokazujte si, že jste něco víc než ostatní. Pomáhejte v těžkých životním cestách.
 9. přání a tvoření - jste inteligentní, využívejte toho. Bacha na nesoustředěnost.

Svůj dluh karmě bychom měli splácet pravidelně a nejen brát, ale také dávat. To je základem šťastného života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6614 (magazinesoterika.cz#112)


Přidat komentář