Numerologie a budoucnost vztahu

Numerologie pracuje s čísly na základě poznatku, že každé číslo má určité energetické vibrace, které ovlivňují celý náš život. V mnoha kulturách každému písmenu odpovídá nějaké číslo a tak nejen čísla, ale dokonce i písmena mají tyto vibrace.

Numerologie je prastará nauka, kterou mnozí považují za nesmyslnou pověru, ale to že přetrvala dodnes svědčí o tom, že má svůj významný přínos a že funguje. Kdyby tomu tak nebylo, proč by vytrvala do dnešních dnů, proč by jí lidé dodnes používali?

Co je to numerologie?

Je numerologie mystické duchovní tajemství, anebo jednoduchá a funkční matematická nauka? Anebo ji lze označit za psychologii či v poslední době tak oblíbený koučink? V podstatě se dá říci, že numerologie je vším z uvedeného.

Numerologie bude taková, jak k ní budete přistupovat a co si z ní dokážete vzít. V každém případě, pakliže ji porozumíte a naučíte se s ní správně pracovat, bude skutečně fungovat a dokáže hodně prozradit a pomoci.

Jednoduché numerologické výpočty a stručné charakteristiky, které můžeme najít na internetu, jsou jen základem a pouhým zlomkem toho, co je numerologie a co všechno dokáže. Pokud se chcete dostat do skutečné hloubky numerologie, je lepší učit se pracovat a vyhledávat si informace s pomocí kvalitní literatury, která je dnes bez problémů dostupná.

Jak pracuje numerologie?

V numerologii je ke každé jednomístné číslici přiřazena určitá energetická vibrace. Výjimkou jsou tzv. mistrovská čísla, která jsou dvoumístná – 11, 22 a někdy se uvádějí i další (33, 44…).

Důležitější než jednotlivá čísla jsou však součty číslic. Například čísla z data narození se nepoužívají jednotlivě, ale všechna se sečtou a teprve jejich výsledek dokáže prozradit více.

Numerologie a datum narození

Na základě data narození lze určit životní neboli osudové číslo, které určuje celoživotní povahu člověka, k čemu má sklony, jaké jsou jeho slabiny i přednosti. Svou charakteristiku danou osudovým číslem (anebo též jménem) bychom však neměli brát jako něco, proti čemu nemůžeme a nemáme šanci nijak zasáhnout, co musíme podřízeně přijmout, ať se nám to líbí nebo ne.

Ba právě naopak – cestu danou osudovým číslem máme pevně ve svých rukou a jen my rozhodujeme o tom, jak využijeme to, co na ní najdeme a jakým způsobem svou životní cestu prožijeme. Jiným slovy – cesta je sice daná, je dáno to, co nás na ní potká, ale jen my rozhodujeme o tom, co s tím uděláme a jak se zachováme, jak svůj osud prožijeme. Z každé události, z každého daru lze vytěžit pozitivní i negativní a je na každém z nás, jak se ke svému osudu postaví.

Numerologie a jméno

Kromě čísel pracuje numerologie také s písmeny, respektive se jmény. V některých kulturách je dodnes běžné, že každé písmeno má svůj číselný ekvivalent. Dokonce i číslo 666 známé z Bible jako označení ďábla, je dle historiků jinotajné označení pro jednoho z tehdejších vládců, který pronásledoval věřící a nikoliv číslo bytosti z pekel.

S energetickou vibrací písmen pracuje také numerologie. Dle jednoduché tabulky lze určit, energetické vibrace jednotlivých písmen, přičemž písmena v tabulce se používají bez háčků a čárek. Nejen datum narození, ale i naše jméno tak ovlivňuje naši životní cestu.

Tabulka energetických vibrací jednotlivých písmen je následující:

  • 1: a, j, s
  • 2: b, k, t
  • 3: c, l, u
  • 4: d, m, v
  • 5: e, n, w
  • 6: f, o, x
  • 7: g, p, y
  • 8: h, q, z
  • 9: i, r

Numerologie a výpočet čísla vibrace partnerského vztahu

Jak ve vztahu postupovat, aby byl harmonický, naplněný a šťastný? Na co se zaměřit, pokud cítíte, že Vám to neklape? Pakliže si dle výše uvedené tabulky vypočítáte číslo Vašeho partnerského vztahu, hned budete mít jasněji.

Na místo každého písmena ve svém jméně a příjmení dosaďte číslici a ty pak sečtěte. Totéž proveďte se jménem svého partnera. Výsledky Vás obou pak také sečtěte a vyjde Vám číslo energetické vibrace Vašeho vztahu.

Protože ženy v případě svatby přejímají příjmení svého muže, vyzkoušejte si vypočítat také číslo vztahu v případě manželství, ať víte, jaký by byl Váš vzájemný vztah po svatbě.

Příklad výpočtu je následující:

Josef Novák: 1 + 6 + 1 + 5 + 6 + 5 + 6 + 4 + 1 + 2 = 37 = 3 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1

Marie Čechová: 4 + 1 + 9 + 9 + 5 + 3 + 5 + 3 + 8 + 6 + 4 + 1 = 58 = 5 + 8 = 13 = 1 + 3 = 4

1 + 4 = 5

Číslo vibrace vztahu tohoto fiktivního páru před svatbou by tedy bylo 5. V případě svatby by ale žena přejala mužovo příjmení a tomu by se přizpůsobil i výpočet čísla vztahu tohoto páru. Možná si říkáte, jak se může změnit vztah jen kvůli změně příjmení. Zkušení partneři ale téměř vždy potvrdí, že po svatbě je vše jiné a že se museli naučit najít k sobě opět novou cestu, znovu se poznat.

Numerologie a partnerské vztahy

Celkem lze tedy vypočíst devět různých vibrací partnerských vztahů. Jejich stručné charakteristiky jsou následující. Pro plnohodnotnější a obsáhlejší informace je vhodné vyhledat kvalitní literaturu.

Číslo vibrace partnerského vztahu 1

Partnerský vztah s číslem vibrace 1 je založen na individualismu obou partnerů – oba mají odlišné povahy i zájmy a proto je třeba naučit se věnovat svému partnerovi dostatek prostoru i soukromí, ponechat mu určitou volnost, aby se pak opět s láskou vrátil k Vám.

Číslo vibrace partnerského vztahu 2

Pokud má vztah číslo vibrace 2, je třeba se oboustranně učit porozumění a spolupráci, učit se naslouchat a vyvarovat se boji o moc a nadvládu nad partnerem.

Číslo vibrace partnerského vztahu 3

Partnerský vztah s číslem vibrace 3 potřebuje především oboustrannou komunikaci, vyjadřování svých citů a pocitů. Otevřená komunikace a sdílení svých citů, pocitů, zážitků a prožitků s partnerem je pro kvalitní soužití trojky důležité.

Číslo vibrace partnerského vztahu 4

Nejhorším nepřítelem partnerského vztahu s číslem vibrace 4 je nuda, nečinnost a stereotyp. Partneři by spolu měli spolupracovat, organizovat, plánovat, tvořit, být kreativní a aktivní.

Číslo vibrace partnerského vztahu 5

Vibrace partnerského vztahu s číslem 5 potřebují především racionalitu a hledání rovnováhy mezi potřebami obou partnerů. Chování založené na momentálních pocitech a pudech bez racionálního zvážení a zohlednění potřeb svého protějšku tento vztah narušuje.

Číslo vibrace partnerského vztahu 6

Láska bez kladení podmínek a nehledání viny v druhém, to je to nejdůležitější pro partnerský vztah s číslem vibrace 6.

Číslo vibrace partnerského vztahu 7

Pro partnerský vztah s číslem vibrace 7 je důležitý společný duševní rozvoj, rozvíjení vnímavosti a intuice. Pokud je vztah s číslem vibrace 7 harmonický, partneři spolu dokáží komunikovat i beze slov.

Číslo vibrace partnerského vztahu 8

Číslo vibrace partnerského vztahu 8 může znamenat honbu za materiálními statky – toho by se měli partneři vyvarovat a hledat rovnováhu mezi duchovním, duševním a materiálním životem.

Číslo vibrace partnerského vztahu 9

Partneři s číslem vibrace vztahu 9 mohou mít sklon jeden přes druhého nevidět zbytek světa, žít jen jeden pro druhého a ostatní osoby zanedbávat. Pokud si však tito partneři najdou čas i pro ostatní, jejich vztah to posune na vyšší úroveň.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6617 (magazinesoterika.cz#136)


Přidat komentář