Runy věštba

Předpovídat budoucnost se dá mnoha způsoby. Někdo upřednostňuje kyvadlo, jiný tarot a někdo dává přednost runám. Věštba z run je přesná, je pravdivá a velmi zajímavá. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Věštění z run

Nikde nenajdete návod, ve kterém byste se mohli dočíst vše, co potřebujete vědět o runách. Lidé zabývající se věštěním z run, dokážou věštit z různých jevů. Někteří Vám vyvěští budoucnost z ohně, jiní z karet, z ruky či z mraků. Znalost věštění z run je naprosto osobní záležitostí. Každý se při ní rozhoduje samostatně a každý potřebuje k věštění dostatečný čas a intuici. Jestliže i Vás zajímá věštění a vše kolem něj, pak možná budete chtít začít s praktickým používáním run.

Co je to runa?

Každá runa je velmi mocným věšteckým symbolem. Tento symbol dokáže v životě člověka vyvolat nějaký příběh či téma. Náhodně vybrané runy jsou schopné nést různé poselství či významy. Stejně jako i jiné věštecké praktiky, mezi které se řadí např. tarot a další, tak i runové znaky zobrazují konkrétní představu a symboliku spjatou s časem a s místem jejich vzniku, stejně jako i skrytou moudrost našich předků.

K čemu slouží runy?

Runy se v moderním věštění používají k předpovědi budoucnosti. Jsou také nástrojem vlastního rozvoje a získání esoterických vědomostí. Runové znaky tvoří určitý typ posvátných textů a i nadále roste zájem o tuto symboliku, která je někdy znázorněna v** různých obrazcích**. Někteří vykladači se zaměřují přednostně na práci s runovými znaky, které si sami zhotovili z kamínků, z hlíny nebo z dřevěných destiček. Jiní považují za runy obrazy, s pomocí nichž dokážou povyprávět celý příběh. Pokud se chcete naučit práci s runami, je zapotřebí pravidelné práce s runami. Chcete-li si nechat vyvěštit budoucnost z run, je na čase navštívit vykladače. K tomu, abyste dokázali věštit budoucnost z run, nemusíte být věštcem. Je potřeba mít intuici, a věnovat pochopení run dostatek času. Jen praxí se dopracujete k vyššímu vnímání.

Jak se věští z run?

Pokud jste se rozhodli navštívit vykladače a nechat si předpovědět svou budoucnost z run, pak se připravte na to, že každý vykladač má svůj styl věštění. Někteří věští z ruky, jiní z koule, někteří z mraků, atd. Můžete se dopředu informovat o tom, jaký styl věštění používání či upřednostňuje vykladač, ke kterému se chystáte. To abyste nebyli náhodou překvapeni. Někteří věští v přírodě, jiní v klidu svého domova. Při věštbě se runy sami uspořádají do významných vzorců. Úkolem vykladače je přečíst jejich poselství. Než vykladač začne věštit, důkladně runy zamíchá a levou rukou je rozprostře. Pokud vykládá z karet, rozprostírá je obrázkem dolů. Poté zformuluje přesnou, konkrétní otázku, tak, aby dostal přesnou odpověď. Pokud se naučíte Vy sami věštit budoucnost z run, můžete si runy každý den zamíchat a vybrat pouze jednu jedinou runu, která Vám bude určovat charakter dne. Každodenní výklad je vřele doporučován. Tímto výkladem se totiž snadno a rychle seznámíte a sblížíte s runovým věštěním.

Na závěr

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně věštění z run, nebo chcete-li se sami pro svou vlastní potřebu naučit tento druh věštby, navštivte toho, kdo se věštěním z run zabývá. Nechejte si předpovědět budoucnost, ať už denní, týdenní či dlouhodobou. Zeptejte se na vše, co Vám zajímá, zeptejte se na princip věštění, a na vše kolem run. Budete překvapeni, s jakou přesností se dá věštit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6609 (magazinesoterika.cz#42)


Přidat komentář