Věštění on-line Ostrava

Znát děje budoucí je odjakživa snem lidstva. Na základě toho vznikla celá řada odvětví, která se snažila předpovědět budoucnost – některé jsou považovány za čistě vědecké (meteorologická předpověď), zatímco jiné moderní věda neuznává.

Když se řekne** věštění**, většinou každý hned zpozorní. Někdo proto, že se o toto odvětví zajímá, jiný zase proto, že tuší šarlatánství. Měli bychom si ale uvědomit, že například předpovídání počasí nebo věda o postavení a pohybu planet a dějích ve vesmíru byly v dobách největšího tmářství také považovány za něco magického nebo dokonce ďábelského, zatímco dnes jde o uznávané a moderní vědy. Pohled člověka na některé věci se s ubíhajícím časem zkrátka mění a tak hned neodsuzujme to, co stojí za hranicí našeho chápání. Samozřejmě určité opatrnosti před podvodníky je také potřeba – dejte jen na ty věštce, se kterými máte dobré zkušenosti, anebo se o věštecké metodě snažte dozvědět, co nejvíce informací z kvalitní literatury.

Proč využít věštění on-line?

Dnes žijeme ve světě informačních technologií a počítačů. Proč tedy nevyužít výhod, které nám nabízejí? Po síti je možné spravovat svůj bankovní účet, studovat nebo absolvovat kurz, nakupovat, vést korespondenci či dokonce video rozhovory. Tak proč ne kontaktovat věštce? Pravda, bude to tím pádem méně autentické, neužijete si atmosféry osobního kontaktu, ale na druhou stranu ušetříte čas a cestovné.

Pozor však na** věštění**, které je zpoplatněno neúměrně vysokými částkami za telefon – dejte si proto dobrý pozor, kolik a za co budete platit.

Při** věštění on-line** také riskujete, že natrefíte na věštce čistě komerčního charakteru, který spíše než věštění, ovládá způsob manipulace s lidmi a schopnost snadného výdělku. Svěřte se proto jen takovému věštci, kterého znáte a máte s ním Vy nebo někdo známý dobré zkušenosti, a kterému tím pádem můžete důvěřovat.

Jaké typy věštění jsou nabízeny on-line?

Protože lidé se snažili předpovídat budoucnost po tisíciletí, vznikla celá řada metod, někdy i poměrně bizarních. Některé již dávno zanikly, jiné se rozvinuly a dnes je zná snad každý. Mezi nejčastěji nabízené metody věštění on-line, tedy po síti, patří především následující:

  • Věštění ze snů – výklad snů. Často se nám zdají v noci sny. Jenže to, co ve snu vidíme, bychom dle vykladačů snů neměli brát doslova, ale jako znamení. Proto vznikla „profese“ vykladače snů, který dokáže odhalit, jaký je pravý význam viděného ve snu.
  • Tabulky osudu – jedná se o jednoduché číselné tabulky, které mají velmi dlouhou historii. Mohou se vztahovat k jednotlivým planetám nebo znamením zvěrokruhu. Pokud se je naučíte chápat a čísla Vám nejsou cizí, můžete se naučit pracovat s nimi i sami.
  • Runy – věštění z run má mnoho podob. Runové znaky většinou vnímáme jako germánské, keltské nebo skandinávské, ale pravděpodobně pocházejí ze starých blízkovýchodních písem.
  • Tarot – výklad karet patří k oblíbeným způsobům věštby.
  • Křišťálová koule – pohledu do koule je třeba se dlouho učit, anebo mít pro tuto činnost zvláštní nadání. Kdo jej ovládne, tomu koule zjevuje znamení, podobně jako sny.
  • Horoskop lze sestavit na základě data narození (evropská astrologie) anebo roku narození (čínská, orientální astrologie).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6612 (magazinesoterika.cz#92)


Diskuze a zkušenosti

Matula | 11.01.2016 22:02
Položila bych otázku: Co na věštění vlastně říká Bůh? Vždy učil, že se máme srdcem obracet k němu. On sám věštění zakázal. Nechtěl tedy, abychom žádali démonské síly o pomoc, ale sám Stvořitel nám chce být pomocí. Měli bychom se k Bohu navracet a jemu svěřovat své starosti. Dříve než řekneme, už ví, co chceme říci. Zná nás lépe, než my sami sebe. Bůh nám dá odpověd v pravý čas, ale má své způsoby, jak odpovídat. Věštění , horoskopy to ale nejsou. Chce ale naši upřímnost a celým srdcem se k němu navrátit.


Přidat komentář