Věštění z karet

Zajímá Vás blízká či daleká budoucnost a rádi byste si nechali svůj osud vyvěštit z karet? Nebo se dokonce chcete Vy sami naučit vykládat karty? Ani to není nemožné. Vše se dá naučit a výklad karet není výjimkou.

Až si příště vezmete do ruky balíček karet, abyste si s rodinou či přáteli zahráli kanastu, prší nebo jinou karetní hru, uvědomte si, že původně se tyto karty používaly k věštbě budoucnosti a že by nikdy nikoho dříve nenapadlo karty používat k tak lehkomyslným účelům, jako jsou hazard a hra. Úplně nejstarší karty měly hebrejský název naibi. Již ten znamenal slovo věštit. Tyto karty byly chovány v nesmírné úctě a nemohlo by jich nijak zneužito. Dnes se k předpovídání budoucnosti používají nejčastěji tarotové karty a k běžnému hraní slouží karty hrací. Pokud se však rozhodnete použít hrací karty pro předpovídání budoucnosti, budete překvapeni přesností poselství, které Vám dokážou sdělit. Jestliže jste již dobře seznámeni s tarotem, uvidíte podobnosti stejně jako rozdíly mezi ním a hracími kartami.

Historie věštění z karet

Teorií o přesném původu hracích karet je velké množství. Snad tolik, kolik je interpretací jejich významu. Jejich dějiny byly navíc zatajovány v době, kdy je církev nebo stát zakazovaly. Všeobecně totiž v té době vládlo přesvědčení, že karty nejsou v žádném případě vhodné pro prostý lid, a že jsou schopny vést lidi k nejrůznějším hříšným praktikám. Navzdory tomu se však karty těšily velké oblibě, a přes svůj zákaz možná o to větší. Brzy se začaly používat jak k hraní tak i k věštění budoucnosti. Zvláště v 19. století bylo předpovídání budoucnosti z karet velmi populární a existovalo hned několik známých kartářů, kteří se věštbou budoucnosti zabývali. Šlo např. o slavnou Madame Le Normandovou a Monsieur Etteilla. Právě Etteilla byl Francouz, který žil v 18. století a uvádí se o něm, že byl profesor algebry a sestavil svůj vlastní systém tarotových karet. Získal velké úspěchy v Paříži, kde přesně dokázal předpovědět smrt různých šlechticů během revoluce. Madame Le Normandová byla slavnou vykladačkou tarotu a jasnovidkou. Těšila se velké oblibě ve vysoké společnosti, kde měla celou řadu velmi významných klientů včetně císařovny Josefíny. Právě císařovna Josefína se prvně dozvěděla o své budoucnosti včetně sňatku s Napoleonem a následného zapuzení od jistého kartáře ze Západní Indie.

Z jakých karet věštit budoucnost?

V čem je spatřován půvab věštění z karet? Především v tom, že snad v každé domácnosti je někde v šuplíku schovaný balíček hracích karet, které se dají k předpovědi budoucnosti použít. Na rozdíl od tarotu není potřeba pořizovat nějaké speciální karty i když pokud se budete chtít věštění z karet věnovat, možná budete chtít mít karty přímo na tuto činnost, které budou odpovídat Vaším představám, zejména vzorem a rozměrem. Pokud budete mít štěstí, můžete si přímo koupit balíček hracích karet, které jsou určeny k věštění budoucnosti a jsou na nich přímo vyobrazeny symboly, které Vám pomůžou s výkladem. Výhodou hracích karet je i ta, že na nich nelpí negativní představy, jak tomu je u tarotových karet. Mnoho lidí se tarotu bojí, nebo mu nedůvěřují, avšak plnou důvěru mají k obyčejným hracím kartám. Pokud budete chtít předpovídat budoucnost z karet a věnovat se tomu, měli byste mít karty výlučně pro věštbu budoucnosti a nedovolit nikomu dalšímu, aby s nimi hrál. Hrací karty oproti tarotu mají méně významu, proto je snazší si je zapamatovat.

Jak se karty vykládají?

Hrací karty se vykládají na stůl do sestav shodným způsobem jako karty tarotové, ale jejich vzájemné vztahy můžou být úplně stejně důležité jako vyložené karty samy. Například pokud je kára obklopena mnoha kartami odlišné barvy, pak odrážejí význam této barvy. Srdce můžou oživit do té doby fádní výklad, zatímco větší počet pik vrhá na ostatní karty stín. Kříže zase dodají pocit pohybu a naléhavosti. Příručky, které se vydávají pro výklad karet, zacházejí velmi často do podrobností o karetních kombinacích, které se při výkladu karet vyskytují. I přesto, že to znamená naučit se zapamatovat si o to víc informací, tyto kombinace dodávají výkladu naprosto jedinečné a mimořádné významové odstíny.

Co se dá zjistit věštbou z karet

Z karet můžete zjistit např. jaký bude nadcházející týden nebo daleká budoucnost. Chcete vědět, co Vás aktuálně v dalším týdnu čeká? Jestli skutečně dostanete slíbenou práci, nebo zda se Váš partner rozhoupe a požádá Vás na Valentýna o ruku? Nebo Vás zajímá daleká budoucnost, zda budete mít děti, zda se budete těšit pevnému zdraví, nebo jak to budete mít s partnerskými vztahy? Toto všechno se dá z karet vyčíst.

Výklad nadcházejícího týdne

Jde o výborný výklad, který ukazuje, jaký bude celkový ráz nadcházejícího týdne. Není však pravděpodobné, že by podal přesně chronologickou tabulku událostí. Karty většinou nejsou až tolik úslužné, jak bychom si přáli. Výklad však dokáže dobře sdělit, jak budou plynout týdenní energie a upozorní tazatele na možná úskalí. Tazatel získá celkovou představu o nadcházejícím týdnu podle barev a druhu karet, které se objeví. Např. převaha červených karet ukazuje na šťastný, příjemný týden, pokud převažují kříže, pak to znamená, že se bude dařit v podnikání, většina pik pak signalizuje, že přijde zklamání a odklady. Několik dvorních karet naopak předpovídá spoustu společenských událostí. Než věštec s výkladem začne, zvolí si signifikátor pro svého tazatele. Někteří kartáři doporučují umístit signifikátor ve středu vyložených karet. K výkladu se používá celý balíček s 52 kartami. Tazatel balíček důkladně zamíchá a pak sejme dvě hromádky. Kartář vezme druhou z hromádek a vyloží sedm karet svrchu, přičemž první položí na levý okraj a rozkládá následující karty do půlkruhu. Sedmá karta tak přichází na pravý okraj. Poté vrátí všechny zbývající karty tazateli a ten je znovu zamíchá a opět sejme. Kartář vezme druhou hromádku a celý postup ještě jednou zopakuje. Poté již postupuje dle brožury, dle knih, kde jsou přesně stanoveny výklady jednotlivých karet a jejich kombinace.

Kam se obrátit, chcete-li znát svou budoucnost?

Věštbou budoucnosti z karet se zabývají kartáři, které si můžete najít buď na internetu, nebo oslovit některého ze zkušeností svých známých. Věštbou karet se však nemusí zabývat pouze známí kartáři, kteří hledají klienty s pomocí různých reklam, inzerátů a nabídek, ale i obyčejní lidé ve vašem okolí, jako např. spolužačka, teta, sousedka. Předpověď budoucnosti z karet se dá naučit. Existuje mnoho knih, brožur a příruček, které usnadňují výklad karet pochopit a naučit se při výkladu mluvit. Pokud Vás zajímá Vaše budoucnost týden po týdnu, nebraňte se možnosti naučit se vykládat karty. Jistě Vaši snahu ocení i Vaše okolí, které jistě rádo Vašich služeb využije.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6619 (magazinesoterika.cz#144)


Přidat komentář