Kabala

Jestli znáte zpěvačku Madonu a sledujete dění okolo ní, pak jste již určitě slyšeli o Kabale, kterou se tato celebrita před pár lety začala zabývat. Pokud se o Kabale chcete dozvědět více, čtěte dále.

Slovo „Kabala“ označuje předání nebo přijetí. Význam slova Kabala se tak vykládá jako „předávané“ nebo též jako „přijímané“.

Co je to Kabala?

Kabala je druh židovské mystiky a je tedy propojena s židovským náboženstvím – Judaismem. Mystika obecně se může týkat jakéhokoliv náboženství a její jádro spočívá v tom, že věřící praktikuje takové postupy, aby se mohl k Bohu přiblížit jinak než na rozumové úrovni, např. pomocí meditace.

Mystika v judaistickém pojetí - Kabala

V židovském pojetí se mystik neboli kabalista zcela oddává studiu a naplňování Božích přikázání (Tóry) a službě Bohu. Své poznatky, dojmy, meditační a jiné techniky a praktiky si původně kabalisté předávali pouze ústně v úzkém okruhu učitelů a jejich žáků. Od středověku si je ale někteří kabalisté začali zapisovat, aby mohly být předávány i širšímu spektru židovských věřících nebo budoucím generacím. Přesto i dnes některé kabalistické školy stále lpí na ústním předávání poznatků, znalostí a zážitků výhradně ústně a nejlépe pouze z učitele na žáka. Tento přístup, kdy jsou znalosti utajovány před veřejností a udržovány pouze v malé skupině zasvěcených, je důvodem, proč se Kabala řadí mezi esoterické nauky, tedy nauky „skryté“ (mezi další esoterické nauky se dále řadí Astrologie, Alchymie a Magie).

Komu je Kabala určena?

Původní Kabala, jež vycházela z ortodoxního Judaismu, měla mnoho omezení. Předně kabalistou se mohl stát pouze muž a to nejdříve tehdy, když dosáhl věku minimálně čtyřiceti let. Toto věkové omezení mělo zajistit, že žák bude dokonale znát všechna svatá písma, bude jim rozumět, dodržovat je a rovněž tak bude mít, jak se lidově říká, „rozum v hlavě a vše v životě srovnané“. Dále tradice říká, že kabalistou může být výhradně Judaista, tedy židovský věřící. Sami ortodoxní kabalisté tuto podmínku vysvětlují tím, že kdo chce být „úspěšným kabalistou“, musí znát svaté židovské texty a přikázání, porozumět jim a rovněž je v životě dodržovat. Neméně důležitá je samozřejmě i víra v Boha. Pokud byste se chtěli stát členy některé z ortodoxních kabalistických škol a nejste ortodoxním Židem, bohužel nepochodíte. Jestli Vás ale Kabala opravdu zajímá, jsou i jiné možnosti, jak se o ní dozvědět více.

Kabala také pro širokou veřejnost

Když kabalisté vysvětlují původ Kabaly, říkají, že Kabalu dostal do vínku samotný Adam, tedy první člověk na Zemi. Dále zdůrazňují, že Kabala zde tudíž byla daleko dříve než jakékoliv náboženství nebo jakýkoliv filosofický systém. Kabala byla Bohem darována Adamovi jakožto zástupci lidstva a tím pádem i nám všem, ne jen Židům. Dar nemá žádné podmínky a nikdo si tedy nemůže uzurpovat právo mít jej jen pro sebe. Z těchto důvodů se mnozí kabalisté již před staletím ale i dnes rozhodují o své poznatky podělit také s veřejností a to bez jakýchkoliv podmínek. Každý z nás tak máme v případě zájmu ke Kabale volný přístup například prostřednictvím kvalitní literatury…

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6626 (magazinesoterika.cz#64)


Přidat komentář