Kláštěr Šaolin, Kung Fu, Wing Chun

Šao (少) se vztahuje k vrcholku Šao-š', ležícímu v západní části horského hřbetu Sung-šan. Lin (林) znamená „les“. S dalším znakem s' (寺 – „chrám, klášter“) pak dohromady slova lze přeložit „Chrám v lesích hory Šao-ši“. Někteří čínští mistři však překládají jméno kláštera jako „mladý les“.

Historie Shaolinu

Prvním opatem v tomto klášteře byl mistr Pa-tchuo (Batuo), také známý pod jmény Fotuo nebo Bhadra („Buddha“). Pocházel z Indie; v roce 464 přišel do Číny, aby tu šířil buddhistické učení. Podle Pokračování životopisů vznešených mnichů čínského buddhistického mnicha Tao-süana byl klášter postaven Siao-wenem, císařem dynastie Severní Wej. Císař daroval toto území mnichům, kteří přeložili na jeho rozkaz indické buddhistické texty do čínštiny.

Bojové umění v Shaolinu

Největšího rozkvětu bylo dosaženo v období dynastie Ming (1368–1644). Právě v té době se v Šao-linu téměř každý mnich věnoval cvičení wu-šu a právě tehdy také doznala bojová organizovanost osazenstva kláštera nejvyššího stupně. Mingové spatřovali v bojovém umění národní klenot a proto jej všemožně podporovali. Nezřídka byli mniši ze Šao-linu členy expedičních skupin pohybujících se v hraničních oblastech státu.

Vypálení kláštěra

Poté, co byla dynastie Ming pokořena Mandžuy (dynastie Čching (1644–1911)), proběhly celou zemí represivní zásahy vůči jakýmkoliv formám odporu proti novému pořádku. V Šao-linu, jako v organizované, bojově velmi zdatné enklávě, spatřovala nová vláda velké nebezpečí a tak nechala klášter srovnat se zemí. Mnoho mnichů se navzdory mandžuskému běsnění zachránilo a rozprchlo se do různých koutů země. Stali se pak součástí tajných spolků (někdy je i sami zakládali) ve víře, že se jednoho dne vrátí k moci dynastie Ming.

Starý šaolinský styl, Chung Fa-ťi, který se podařilo uprchlým mnichům rozšířit do všech koutů Číny, byl kolébkou, ze které, kromě jiných, vzešlo také umění Wing Chun. Po zničení kláštera a s ním i budovy Jung-čchun tchung v jeho areálu, přejal část tohoto jména nově se rodící styl.

Pěti nejvyšším mistrům se podařilo uniknout a tak se rozešli každý na jinou stranu. Od této chvíle se Kung Fu vyvíjelo v několika zvláštních liniích.

Wing Chun Kung Fu – příběh Jim Wing Chun

Setkání Wing Chun s mistriní Ng Mui Mistrině Ng Mui se nakonec usadila poblíž jedné vesnice, kam chodila nakupovat věci. Dcera majitele obchodu se jmenovala Jim Wing Chun a měla velký problém. Místní vysoký úředník ji chtěl za ženu a jí se absolutně hnusil. Jenže on si nechtěl dát říct rozumně a šel tak daleko, že od výhružek přešel k činu a uvěznil jejího otce.

Proč se styl jmenuje po Wing Chun?

Wing Chun cestovala s mistriní Ng Mui, která ji zasvětila do všech tajů svého boje. Ona sama pak se svým manželem styl ještě vylepšila a předala dál. Systémem mistr–student tak Kung Fu Wing Chun (údajně ho tak pojmenoval její manžel, ne ona) přetrvalo dále. Styl je dodnes vymyšlen tak, aby mohla i žena porazit dvojnásobně těžkého protivníka.

Yip Man – poslední starý mistr stylu Wing Chun

Ten předal své umění pouze několik málo žákům, mezi nimi Chan Wah-shunovi. Ten ve svých sedmdesáti letech přijal do učení Yip Mana, kterému tehdy bylo třináct. Yip Man se stal jeho posledním žákem, mistr se už ani nedožil toho, aby ho úplně vycvičil. Přesto před smrtí předal jeho výcvik jednomu ze svých starších žáků s tím, že v Yip Manovi je silný duch, který bude Kung Fu šířit dál.

Co se naučíte v kurzu Wing Chun Kung Fu

Jestliže Vás tento druh bojového umění zajímá, a rádi byste se o něm dozvěděli více a pochopili jeho smysl, pak stojí za to navštívit kurz Wing Chun Kung Fu. Cvičení je založeno na vědeckých principech, které Vás naučí přemoci sílu co možná nejefektivnějším způsobem.

Mimo sebeobrany nabízí i přínos v jiných oblastech, jako např. zlepšení fyzické kondice, zvýšení sebevědomí, koncentraci, koordinaci či relaxaci.

Wing Chun je určena všem zájemcům, bez rozdílu pohlaví a věku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34802


Přidat komentář