Kurz numerologie

Zajímáte se o numerologii a chcete o této vědě zjistit, co nejvíce? Najděte si kurz numerologie a nechte se zlákat tajemstvím čísel. Numerologie vám možná pomůže najít tu správnou cestu Vašim životem.

Kurz numerologie

Numerologie neboli věda o významu čísel, byla ve středu zájmů dokonce již dříve než astrologie. Numerologií se zabývaly vyspělé kultury Egypta a Mezopotámie. O důležitosti čísel nepochybovali ani obyvatelé Indie, Číny a Babylonu. Také v Bibli se setkáváme s důležitostí čísla sedm. Za sedm dní Bůh stvořil svět. Za zakladatele numerologie se považuje Pythagoras. Pythagoras pokládal čísla 1, 2, 3, 4 za posvátná. Pythagoras tvrdil, že tyto čísla představují proces stvoření a zániku světa. Podle Pythagora má každé číslo svou kvalitu. Na základě Pythagorova systému se v numerologii pracuje dodnes. I Platon se zabýval významem čísel. Čísla Platon chápal jako něco věčného a univerzálního. Také filozofové v době středověku propadli síle numerologie. Ze známých osobností jmenujme např. svatého Augustýna. Další informace o historii numerologie se dozvíte v kurzech numerologie.

Co je to numerologie

Numerologie je velmi rozsáhlá nauka, která se zabývá významem vibrací jednotlivých čísel. Numerologie nám pomáhá lépe chápat naši osobnost podle data narození. Vibrační síla čísel významně ovlivňuje povahu člověka a jeho životní cestu. Numerologie vám pomůže lépe chápat Vaši osobnost. Když se budete lépe orientovat ve své osobnosti, budete se také lépe orientovat v lidech okolo vás. Pochopte pomocí numerologie své silné a slabé stránky a naučte se je respektovat.

Také, když hledáte pomoc v oblasti partnerských vztahů, můžete vyzkoušet právě numerologii. Numerologie Vám poodhalí více Vaši osobnost a osobnost Vašeho partnera. Tyto informace Vám pomou lépe se orientovat sami v sobě a ve své polovičce. Touto oblastí numerologie se zabývá partnerská numerologie.

Kury numerologie

Zaujala vás numerologie? Chcete se dozvědět více o historii této rozsáhlé vědy a o jejím uplatnění v běžném životě? V tom případě se můžete zapsat do kurzu numerologie. V kurzech numerologie se naučíte, jak pracovat s čísly v datech narození, rozumět významu jednotlivých čísel a souvislostem mezi nimi. Znalost souvislostí ve Vašem životě Vám přinese jistotu, klid a sebevědomí. Kurz numerologie může probíhat formou přednášek. Učivo bývá doplněno diskuzí v průběhu celého kurzu. Během numerologických kurzů se zajisté seznámíte s numerologickými tabulkami. Na závěr kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování. Kurzy numerologie mohou být různě dlouhé. Kurzy se také liší svou cenou. Na internetu najdete velkou nabídku různých kurzů numerologie. Před tím, než se rozhodnete pro zakoupení jednoho z těchto kurzů, je dobré získat co nejvíce informací. Zkuste najít někoho, kdo tento kurz absolvoval. Pročtěte si diskuze na internetu. Nebo si domluvte osobní schůzku s lektorem kurzu. Na základě osobní schůzky se poté můžete rozhodnout, zda právě tento kurz numerologie bude pro Vás vhodný.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6623 (magazinesoterika.cz#36)


Přidat komentář