Šamani v amazonských pralesech

Láká Vás duchovno, esoterika a práce s energiemi? Cest, po kterých se můžete vydat, je hodně. Jednu z nich nabízejí amazonští šamani, jež zájemce vyučují práci s jemnohmotnou energií.

Dnes žijeme v moderním světě plném techniky. Mnoho osob je zaměřeno materiálním směrem a věří jen tomu, co je podloženo západní vědou. Na druhou stranu se však stále více lidí začíná obracet ke svým kořenům, k duchovním naukám, k esoterickým směrům a také k meditacím a energetickým cvičením.

Energie života

Už jste někdy slyšeli o energetických cvičeních nebo meditacích? Energetická cvičení mají za úkol vyčistit naše energetické tělo a rozproudit v nás volný a ničím nerušený tok energie. A o jakou energii vlastně jde? Znají ji mnohé staré národy a bývá nazývána různě – čchi, ki, prána, jemnohmotná energie aj. Kdo dokáže své tělo vyčistit, uvolnit energetické nečistoty (bloky), ten je zdravý, cítí se perfektně, svěže a je plný mentální i fyzické energie. To ale není vše – další prací s energií lze neustále rozvíjet všechny své stránky – duševní, duchovní i fyzickou, naučit se kontaktovat s bytostmi, které existují na vyšších energetických vibracích a dále se od nich učit.

Šamani jako učitelé západní civilizace

Způsobů, jak se naučit práci s jemnohmotnou energií, je více. U nás je velmi oblíbená práce s čakrami a kundaliní podle indického vzoru, případně dle čínských nebo japonských nauk. Jak pracovat s energií se lze ale učit i od amazonských šamanů v Peru, Bolívii nebo jinde.

Zájezdy za amazonskými šamany

Amazonie je daleko, avšak přesto existuje možnost, jak se k šamanům bezpečně dostat. V Česku jsou lidé, kteří za těmito šamany organizují zájezdy, jejichž cena se pohybuje v řádech vyšších desítek tisíc korun. Nečekejte ale, že za své peníze automaticky budete obdařeni schopností pracovat se svou energií – tomu je potřeba se pilně a vytrvale učit. Šamani Vám však prakticky ukáží jak a budou Vám pomáhat pomocí svých rituálů. Navíc díky pobytu v pralese se budete učit na energeticky čistých místech, která ještě nebyla zasažena lidskou činností – na takových místech energie proudí volně, bez překážek, což učení usnadňuje a umožňuje zažít netušené.

Amazonské byliny pro práci s energií – Ayahusca

Šamani jako pomůcku pro práci s energiemi používají tamní pralesní rostliny, nejčastěji bylinu zvanou Ayahusca. Ta jim pomáhá uvolnit se a přejít do stavu hluboké meditace, ve které zažívají stavy astrálního cestování a kontaktů s bytostmi z jiných dimenzí, od kterých se dále učí pracovat s jemnohmotnou energií.

Práce s energií také u sebe doma nebo v přírodě

Skutečnost, že jsou pořádány zájezdy za amazonskými šamany, však rozhodně neznamená, že učit práci s jemnohmotnou energií se můžete jen při pobytu v Amazonii. Šamani nám mohou pomoci, ale hlavní kus práce je stejně na každém z nás, na naší píli a vytrvalosti.

Pracovat s jemnohmotnou energií se můžete učit kdekoliv – u sebe doma, v přírodě atp. Mělo by se jednat o místo, kde se cítíte dobře, kde Vás nic neruší, kde máte klid a pohodlí, kde to máte rádi a kde se náležitě uvolníte, což je pro práci s energií důležité.

Navíc jet za šamany zcela nepřipraven, by pravděpodobně nepřineslo kýžený užitek. Tato cesta je určena spíše pro pokročilé, kteří již dokáží sami aktivovat svá energetická centra a čistit je. Tomu se můžete učit zcela sami, nebo můžete využít také společné meditace na dálku.

Energetické spojení se šamany na dálku – společné meditace

Lidé věnující se práci s energiemi pořádají společné meditace, které se uskutečňují v předem dohodnuté dny a hodiny. Účelem společné meditace je prohloubit práci s energií, neboť tam, kde se více lidí snaží o totéž, to jde obvykle podstatně snáze. A vůbec přitom nevadí, že nejste s ostatními meditujícími v jedné místnosti. Klidně zůstaňte u sebe doma. Osob, které se společných meditací účastní ze svých domovů, jsou po celé České republice tisíce a před časem se tato aktivita rozšířila také do zahraničí, takže nyní se připojují zájemci z celého světa. Ke společným meditacím se navíc připojují dokonce i** šamani z Amazonie** a také z Filipín, kteří díky svým zkušenostem a schopnostem dodávají meditacím další rozměr a sílu.

Pokud se také chcete účastnit práce s energií při společných meditacích lidí a šamanů z celého světa, zadejte si do internetového vyhledávače slova „pravidelné společné meditace“. Termíny a časy společných meditací si již snadno vyhledáte a dozvíte se také spoustu dalších užitečných informací, třeba jak začít pracovat s energií aj.

Práce s energií – jak na to?

Existuje více způsobů** práce s jemnohmotnou energií**, které vznikaly v různých částech světa a jsou více či méně ovlivněny tamním náboženstvím a kulturou. Různým lidem vyhovují různé cesty, takže každý si může zvolit, co je mu nejbližší.

Jednou z možností je jóga, který bývá často vnímána jako cvičení těla. Byť během jógových cvičení trénujeme také své tělo, hlavním posláním jógy je práce s jemnohmotnou energií, čištění svého energetického těla a jeho další rozvoj. Dalšími způsoby jsou různá energetická cvičení typu Tai-čchi aj. Je možné zvolit také meditaci tak, jak ji známe z Buddhismu, ve vzpřímeném sedu na polštářku na zemi a se speciální polohou rukou i nohou.

Jednou z cest je meditace dle příkladu amazonských šamanů. Ta probíhá vleže s volně ležícími, nezkříženými končetinami. Tato pozice je ideální pro naprosté uvolnění všech svalů těla, což napomáhá také uvolnění mysli a o to hlubší práci s jemnohmotnou energií.

Energetická centra – čakry

Při práci s jemnohmotnou energií využíváme hlavní energetická centra našeho těla. Těch je celkem sedm a dobře je známe také z indických nauk, kde se jim říká čakry. Protože indický výraz „čakra“ je všeobecně známý a rozšířený, můžeme jej pro označení energetických center používat také my:

  • Energetické centrum v pánvi – kořenová čakra
  • Energetické centrum v podbřišku – sakrální čakra
  • Energetické centrum ve středu břicha – solární čakra
  • Energetické centrum ve středu hrudi – srdeční čakra
  • Energetické centrum mezi ohryzkem a krční jamkou – krční čakra
  • Energetické centrum mezi obočím – čakra „třetí oko“
  • Energetické centrum na temeni hlavy – temenní čakra

Rozvoj schopností, rozvoj duše, rozvoj sebe sama – rozvoj Země

A k čemu vlastně slouží práce s jemnohmotnou energií? Díky pravidelné a poctivé aktivaci a čištění energetických center lze pocítit příliv nové energie, zbavit se svých nemocí, naučit se plnit si svá přání, najít si vhodného partnera a celkově zlepšit stav svého života… přesto to stále není vše. Práce s energetickými centry umožňuje daleko více – naučit se kontaktovat bytosti, které žijí na odlišných (vyšších) energetických vibracích než my a dále se od nich učit a zvyšovat si tak své vlastní energetické vibrace.

Pokud budeme poctivě pracovat s jemnohmotnou energií, neděláme to jen pro sebe, ale vlastně i pro celé lidstvo a celou Zemi, neboť postupným zvyšováním vlastních energetických vibrací budeme zvyšovat i energetické vibrace lidí okolo sebe a tím dále šířit duševní i duchovní rozvoj lidstva.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6627 (magazinesoterika.cz#95)


Přidat komentář