Škola esoteriky

Zajímáte se o esoteriku? Lákají Vás tajemné nauky? Věříte ve věci mezi nebem a zemí? Chcete se něco dozvědět o magii, astrologii nebo kabale? Pak se přihlaste do esoterické školy, kde Vás naučí víc.

Esoterika je dnes poměrně často skloňovaným výrazem. Víte však, co vlastně esoterika znamená a co je jejím obsahem?

Co je to esoterika?

Nejdříve si vysvětleme samotný pojem „esoterika“. Slovo esoterika (esoterikós) je řeckého původu a znamená „skrytý“. Kromě pojmu esoterika se můžeme setkat také s označením „okultismus“. Tento pojem má stejný význam jako esoterika (esoterismus), tedy to co je skryté. Pojem okultismus pochází z latinského „occultus“, tedy skrytý.


Čím se esoterika zabývá?

Jako esoterické můžeme označit vše, co je ukryto většině, resp. to, co je určeno menšině, přesněji řečeno pouze skupině zasvěcených osob. Jde tedy o znalosti a vědomosti, které jsou určeny pouze pro úzkou uzavřenou skupinu lidí. A proč znalosti skrývat? Důvodem je vlastní prospěch. Tyto skupiny věřily, že díky svým znalostem a schopnostem dokáží nad ostatními lidmi získat zásadní výhodu. Aby však výhoda zůstala výhodou, musí zůstat pouze v rukou určité skupiny osob a proto dobře utajena. V opačném případě by se o ní dozvěděla široká veřejnost, začala by jí také využívat a výhoda by tím pádem přestala existovat.

Původní esoterické nauky

Původní esoterické nauky jsou čtyři a řadí se mezi ně astrologie, magie, kabala a dnes snad už jen z pohádek a pověstí známá alchymie.

Astrologie

Astrologie pozoruje dění na nebesích i na Zemi a snaží se mezi nimi najít vzájemnou souvztažnost, na jejímž základě lze pak předvídat věci budoucí.

Magie

Magie si klade za cíl naučit se ovládat přírodní zákony i osoby a následně toho využívat k vlastnímu prospěchu.

Kabala

Kabala je druh židovské mystiky. Ten, kdo jí praktikuje, se snaží oprostit svou mysl od všedních věcí a přiblížit svou duši co nejvíce k Bohu. Kabala je tradiční součástí židovského náboženství.

Alchymie

Určitě všichni dobře známe pohádkové alchymisty, kteří mají jediný cíl a to proměnit nějakou obecnou látku ve zlato. Výroba zlata sice byla jednou ze snah alchymistů, ale zdaleka ne jedinou. Mezi další cíle alchymistů patřilo omlazování (elixír mládí), nebo dokonce oživení mrtvé hmoty (vzpomeňte na pražského Golema) aj. Dohledatelné kořeny** alchymie** sahají tisíce let nazpět a lze je najít nejen v Evropě, ale také v Egyptě, Indii nebo Číně. Ač na alchymii často pohlížíme jako na jakousi pavědu nebo šarlatánství, alchymie nesporně položila základy současným vědám, jako je chemie, fyzika, biologie nebo i medicína.

Esoterická škola

Rádi byste se o esoterických naukách dozvěděli více? Dnes je na trhu množství literatury na toto téma, spíše by se chtělo říci až moc, takže vybírat rozhodně máte z čeho. Pokud však před četbou knih upřednostňujete setkávání s podobně zaměřenými lidmi, přihlaste se do esoterické školy, kde budete studovat to, co si sami vyberete a co Vás nejvíce zajímá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6625 (magazinesoterika.cz#60)


Přidat komentář