Tajemství pyramid - léčivé pyramidy

Energie vyzařující z pyramid odjakživa člověka fascinovaly. Věděli jste však, že právě díky léčivým pyramidám můžeme svá těla harmonizovat a lépe tak odbourávat nahromaděný stres? Představujeme Vám tajemství pyramid!

Již po mnoho let se správně domníváme, že veškerá kosmická energie je transformována do pyramid. Proč? Pyramidy jsou přece terčem nesmyslné ideologie, jejich původ si nedokážeme vysvětlit. Jak máme tedy věřit tomu, že nás mohou léčivé pyramidy uzdravit? Jedno je jisté. Z pyramid vychází podivná síla a obklopuje je magnetické pole. Jsou schopny neustále pohlcovat kosmickou energii a pojit ji se zemským magnetismem. Tyto energie v sobě střádají ve formě jakéhosi akumulátoru a následně je vypouštějí do svého okolí.

Konstrukce pyramid

Představte si, že se rozhodnete postavit si na zahradě pyramidu. Z čeho ji postavíte? Z kovu, plastu, kamene? Čím ji stmelíte a co použijete jako spojovací materiál? Na jakou stranu ji postavíte a** jak z ní vlastně získáte léčivou energii?** Těch otázek by bylo tolik, že byste nad samotným plánováním stavby strávili rok. Slovo pyramida vzniklo od slova ,,pyro,, kdy pyro znamená oheň ve středu. Už tedy víme, že pyramida by ve svém středu měla mít oheň. Možná se nad tím pozastavíte, ale samotní konstruktéři pyramid byli osvícení odborníci a jejich tehdejší znalosti sahají až za hranice našeho chápání. Velmi dobře ovládali popis sluneční soustavy a výborně pracovali se základní rovnicí - oheň, země, vzduch, voda. Pyramidy navrhovali tak, aby v jejich středu byla nejen ohnivá základna, ale také jakási královská komnata, a od té se pak energie nahromaděná ze zapálených svící přesunovala k vrcholu. Díky takto získané energii mohli lidé např. ostřit břity nástrojů, konzervovat maso, mumifikovat nebo sušit hmotu s obsahem vody. Pyramidy zároveň stavěli tak, aby jeden jejich roh sahal k jihu a druhý k severu, zbylé k západu a východu. Levá strana pyramid obsahovala převážně negativní energii, pravá pozitivní. Sever a jih se vždy uchyloval k energii neutrální. Síly všech stran byly naprosto vyvážené, avšak ta nejsilnější byla právě na vrcholcích všech pyramid.

Působení léčivé energie

Jelikož se uvnitř i okolo pyramid vyskytuje magnetické pole, shodují se s magnetickými silami Země. Ty mají za úkol rozkmitat endokrinní žlázy produkující hormony. Vesmír je také prostoupen látkou zvanou ,,éter,, který láká právě zmíněný vyvýšený tvar pyramid. Vrchol pyramidy na tento éter působí jako vír a může nám tak objasnit podivné jevy, které se kolem pyramid vyskytují. U tvaru zůstaneme. Tvar všech pyramid soustředí energie podobným způsobem jako optická čočka a dokáže tak vytvářet určité paprsky, které prostupují všemi body pyramidy. Spojují se právě v bodě královské komnaty. Energie jsou tak silné, že mohou urychlit léčení všech nemocí, rušit negativní vliv, který se kolem nás hromadí a také nabíjet člověka pozitivní silou. Pyramidy a jejich účinky však nikdy nenahradí léčebnou proceduru jako takovou, působí ale slibně na celý organismus. K čemu všemu jsou určené?

** **1. nastolení rovnováhy těla

2. odstraňují psychosomatické potíže

3. harmonizují tělo i duši

4. příznivě působí na zablokovaná místa jako jsou orgány

5. léčí problémy způsobené těžkým úrazem nebo operací

6. zprůchodňují cévy

7. čistí prostor kolem nás a naplňují ho pozitivní energií

Jak můžeme využít léčivých pyramid v praxi?

Léčivá energie pyramid má velmi silný vliv například na potraviny, které běžně konzumujeme. Díky správné pyramidové struktuře můžeme doslova ovlivnit to, co jíme. Změníme tak i chuť jídla a do těla dostaneme spoustu živin. Pokud třeba touto energií ošetříme ovoce, zůstane nám déle čerstvé a nezkazí se. Neuvěřitelné účinky má i na obyčejnou vodu a jak víme, bez vody nejsme schopni žít. Díky vlivu energie z pyramid, změní voda naprosto svou molekulární strukturu a když ji ochutnáme, okamžitě pocítíte rozdíl. Může se zesílit i její přirozená barva, většinou se zbarví více do modra a může se zdát i více studenější. Když budete zalévat rostliny vodou ošetřenou pyramidovou energií, nikdy Vám neuschnou. Vy se tak zbavíte zbytečných chemických hnojiv a pokud touto vodou budete plnit i misky svých domácích mazlíčků, zestárnou pomaleji a vyhnou se nepříjemným nemocem.** Pyramidy si můžete pověsit po celém domě** i na zahradě, v kůlně, ve stáji, v altánu nebo třeba v autě. Nejlépe bude je však umístit tak, abyste pod nimi leželi nebo relaxovali. Pyramidy bychom měli vybírat podle své intuice. Volte tu, která Vás zaujme na první pohled. Můžete si také nechat pyramidu namalovat nebo vyrobit, a to dle Vašeho znamení nebo data narození.

Léčení díky pyramidám

Nyní Vám představíme, jak probíhá samotný proces léčení. Délka celé takovéto terapie je přibližně 30-45 minut a počet návštěv závisí na Vašem zdravotním stavu. Pozitivní účinek však pocítíte již po prvním sezení. Základem je tvar, poloha a orientace magnetického pole Země. Vy se ocitnete v jejím středu. První fáze Vám napomůže zlepšit energeticky nejslabší místa těla, pomůže Vám od bolestí po operaci a úrazech. Energie si samy najdou ty nejcitlivější místa a odblokují je. Můžete cítit brnění, vibrace v konečcích prstů - znamená to, že se tělo čistí. Další fází je odstraňování akutních onemocnění. Možná si všimnete, že je Vaše moč zabarvená a také se můžete lehce třást. Také se stává, že energie pyramidy sama pozná, jakou nemocí trpíte a začne ji okamžitě léčit, aniž byste o ní předtím věděli. Díky druhé fázi se zbavíte neurologických potíží, pocítíte úlevu pohybového ústrojí a pomoc přijde i pro Vaše revma. Díky léčivým energiím pyramidy prožijete naprosto nové zážitky, budete energeticky nabití a duševně vyrovnanější. Budete mnohem lépe spát, zbavíte se tlaku a naučíte se správně relaxovat. Působení celé energie je doplněno o použití příjemné hudby a správného dechového cvičení.

Druhy léčivých pyramid:

 • krystalová - s možností výbrusu
 • z drahých kamenů - velikost si volíte sami dle materiálu
 • křišťálová - s ostrým vrcholem
 • skleněná - volíte velikost i barvu
 • akrylová - pevnost a konstrukce závisí na šikovnosti provedení
 • kovová - v kombinaci se sklem ideální
 • dřevěná - většinou se staví z tyček a hranolů
 • papírová - vyrobíte ji lehce z lepenky

Pyramidu si rovněž můžete vytvořit ve své mysli jako pozitivní energii vůči nepříznivým duševním vlivům. Chce to je trochu inspirace a trénování mysli.

Stavy, které lze zažít při léčení pod pyramidou:

 • pocit tepla a lehkosti (beztělesnosti)
 • vcítění se do minulého života
 • brnění těla nebo pocit píchání malých jehliček
 • pocit regenerace
 • časová dezorientace
 • euforie

Vliv pyramid a jejich energií má pozitivní vliv na všechno kolem nás. I děti si v blízkosti pyramidových staveb rádi hrají, jsou veselejší a lépe se učí. Jejich soustředěnost je o mnoho vyšší než jindy, více si z výkladu pamatují a dosahují lepších výsledků. Může se u nich také projevit zájem o cizí jazyky. I dyslektické děti jsou pod vlivem pyramid snaživější a klidnější.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6629 (magazinesoterika.cz#110)


Přidat komentář