Čakry a jejich význam

Zajímáte se o meditace, jógu, východní nebo alternativní medicínu? Chtěli byste začít meditovat a „používat“ své čakry? Všichni máme 7 hlavních čaker. K čemu čakry slouží a jak je aktivovat?

Na našem těle se nachází mnoho energetických bodů – čaker, z nichž sedm je hlavních. Aktivací sedmi hlavních čaker pak dochází k celkové harmonizaci těla i ducha a tedy i vedlejších čaker. Čakry jsou obvykle uváděny v pořadí zdola ve směru nahoru.

1. čakra – kořenová

První čakra se nachází v oblasti mezi řitním otvorem a pohlavními orgány. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů lidské existence a bytí, jako jsou základní potřeby jíst, pít, být v bezpečí a teple, ale také mít domov a starat se o půdu. Není-li první čakra v pořádku nebo je znečištěná, pak se to obvykle projevuje tím, že má člověk málo síly a to fyzické, duchovní i duševní.

2. čakra – sakrální neboli sexuální čakra

Druhá čakra je umístěna nad pohlavními orgány v podbřišku a má na starosti emoce a sexuální energii, ale také tvořivé síly. Bloky ve druhé čakře způsobují sexuální chladnost a potlačování emocí. Stejně tak si lze druhou čakru zablokovat potlačováním emocí nebo sexuálního pudu.

3. čakra – solární

Třetí čakru najdeme těsně nad pupkem. Je sídlem vůle a její aktivací si snáze dokážeme splnit svá přání a vést život podle svých představ. Bloky na třetí čakře způsobují neschopnost dosáhnout svých cílů, ztrátu odvahy a pocity porážky, až vytváření falešných představ a negativních myšlenek.

4. čakra – srdeční

Čtvrtá čakra se nachází ve středu hrudi a je sídlem lásky a vztahů a to jak vztahů ke druhým a celému světu, tak sama k sobě. Blokace na srdeční čakře způsobují neschopnost lásku dávat i přijímat. Srdeční čakra bývá často zobrazována i na starých křesťanských obrazech jako tzv. srdce Ježíšovo.

5. čakra – krční

Pátá čakra je umístěna mezi krční jamkou a ohryzkem. Na starosti má především** komunikaci**. Její zablokování vede k neschopnosti vyjádřit se a to jak po formální (vady řeči, nadměrná stydlivost) tak i obsahové stránce (neschopnost vyjádřit city, pocity a myšlenky, mluvit prázdně).

6. čakra – třetí oko

Šestá čakra, tzv. třetí oko, se nahází nad kořenem nosu uprostřed mezi obočím (někdy je mylně zobrazována uprostřed čela). Tato čakra má vliv na intuici a duchovno. Její blokace se projevuje přízemními myšlenkami, zaměřením na materialismus a odmítáním duchovna.

7. čakra – temenní

Sedmá čakra je umístěna na temeni hlavy, podle jiných zdrojů v prostoru těsně nad hlavou. Velmi často bývá zobrazována i na křesťanských obrazech jako tzv. svatozář. Sedmá čakra se aktivuje tehdy, je-li aktivních a harmonických všech šest čaker pod ní. Funkcí sedmé čakry je příjem vysoce duchovní a velmi silné energie, která se nachází nejen na zemi ale v celém vesmíru. Sedmá čakra je sídlem tzv. božské dokonalosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6635 (magazinesoterika.cz#28)


Přidat komentář