Geopatogenní zóny

Pozorujete na sobě, že ač si jdete večer brzy lehnout, přesto jste ráno nevyspalí? Spíte nekvalitně a Váš spánek není takový, jaký by měl být? Že jste ráno neodpočatí, bolí Vás hlava, a nejste zkrátka ve své kůži? Příčinou můžou být geopatogenní zóny.

Co jsou geopatogenní zóny

Geopatogenními zónami se nazývá** nepravidelná část prostoru, na kterou působí jistý druh záření**. Na kvalitu spánku nemá vliv pouze příjemné klima, kvalitní postel s matrací, tma a ticho, ale také podloží, kosmické a zemské záření a vlivy patogenních zón. Pokud se o geopatogenní zóny nezačne člověk sám zajímat, rozhodně samy od sebe nezmizí.** Geopatogenní zóny** většinou detekuje senzibilní osoba, která k tomu používá různé druhy virgulí. Jde o odborníky, jejichž práce je velmi důležitá, neboť dokážou odstranit problémy se spánkem u mnoha lidí. Je nutné připomenout, že člověk reaguje na každé porušení homogenity a to buď vědomě, nebo nevědomě. Takové porušení může plynout např. z podzemní vody, z rybníku, z močálů, z radioaktivního podloží apod. Geopatogenní zóny mají velký vliv na to,** jak se člověk cítí,** jak je ráno po probuzení odpočatý nebo naopak rozlámaný, jak snadno nebo obtížně usíná, jak kvalitně v noci spí, zda se budí, zda nemůže najít tu správnou polohu ke spánku, apod.

Geopatogenní zóny měření

Geopatogenní zóny se měří s pomocí dvou virgulí. Měření provádí vyškolený odborník, a Vy již během jeho první návštěvy zjistíte, zda se v daném prostoru vyskytují geopatogenní zóny a dostanete doporučení, jak se zařídit, aby Vás tyto zóny nijak neomezovaly, nebo pouze minimálně. Řešení může spočívat ve vhodném přemístění postele na jiné místo, v přemístění sedací soupravy, dětské postýlky, pracovního místa nebo také vhodného umístění domu na pozemku.** Geopatogenní zóny** je vhodné nechat změřit v případě, že se u Vás vyskytují opakované chronické nemoci, pokud trpíte neklidným spánkem, nočními děsy, divokými sny, často se v noci budíte, jestliže jste po probuzení unavení, máte-li problémy s otěhotněním. Geopatogenní zóny nechte také změřit, pokud se objeví nádorové onemocnění, trápí-li Vás bolesti nezjištěného původu, při výběru pozemku pro výstavbu domu, před začátkem výstavby nebo před příchodem Vašeho miminka na svět, když umísťujete do místnosti postýlku, neboť zvláště děti velmi vnímají geopatogenní zóny. Při měření se odhalují záření podzemních vod, deologické zlomy, Hartmannovy pásy nebo curryho pásy.

Geopatogenní zóny odstínění

Možná se Vám taky již stalo, že jste se někde, v některém prostoru nebo na konkrétním místě necítili dobře a toto místo na Vás působilo zvláštně a negativně. Mezi faktory, které můžou Vaše pocity výrazně ovlivňovat, patří i energetické toky, které v daném místě působí. V některých případech můžou tyto energetické toky, kterými jsou nejčastěji geopatogenní zóny, vyvolat i zdravotní problémy. Dlouhodobý pobyt v geopatogenních zónách může způsobovat opakované angíny, otoky, vysoký krevní tlak, záněty žil, astma, růst cyst, a nádorová onemocnění. Odstínění geopatogenních zón sehrává velmi významnou roli, co se týká léčby mnoha onemocnění. Mnoho lidí stále příliš nedůvěřuje odborníkům, kteří dokážou patogenní zóny nalézt a upravit prostory tak, aby lidi neomezovaly a nepůsobily na ně. Odstínění geopatogenních zón odstraňuje příčiny nemocí a jiných problémů. Působí tak preventivně. Ne všechny problémy se samozřejmě ztratí odstíněním geopatogenním zón, ale i této problematice je potřeba věnovat patřičnou pozornost. Významně omezují bolesti a trápení lidí. Navíc se jedná o levnou záležitost.

Zdravý spánek

Zdravý spánek nespočívá pouze v pohodlném vyspání. Zdravý spánek je velmi důležitý k tomu, aby mohl lidský organismus správně fungovat a být během dne výkonný. Zdravý spánek ovlivňuje mnoho faktorů. Můžeme jej definovat jako množství a kvalitu spánku, který umožňuje člověku podávat v průběhu následujícího dne optimální pracovní výkon.** Zdravý spánek** je vedle pracovního výkonu důležitý také pro celkové zdraví organismu. Není dobré podceňovat faktory, které ovlivňují kvalitu spánku. Kvalitní a zdravý spánek je důležitější, než by se mohlo zdát. Zdravý spánek léčí, uzdravuje, má vliv na růst, na výkon člověka, na jeho vzhled, apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6634 (magazinesoterika.cz#21)


Přidat komentář