Hyperbarická komora Brno

Hyperbarická komora je léčebnou a podpůrnou metodou, která pomáhá řadě pacientů s různými diagnózami. Čtěte dále a dozvíte se základní informace o hyperbarických komorách.

Možná jste už slyšeli o případech těžce zraněných osob, kterým pomohla právě hyperbarická komora. A co, že to vlastně ta hyperbarická komora je? Pro koho je vhodná a pro koho naopak nevhodná? Kdy lékař indikuje terapii v hyperbarické komoře? Zkusme si odpovědět na tyto otázky.

Co je to hyperbarická komora

Hyperbarická komora se používá při hyperbarické oxygoterapii. Oxygoterapie je léčebná metoda. Během této léčebné metody dochází k inhalaci stoprocentního kyslíku za zvýšeného tlaku. Hyperbarickou komoru si představte jako speciální, uzavřené zařízení z oceli. V této speciální uzavřené tlakové nádobě může pobývat od 1 do 12 pacientů. V zahraničí můžeme najít tyto speciální hyperbarické komory až pro dvacet pacientů. V této komoře pacienti pod tlakem dýchají stoprocentní kyslík. Kompresor v hyperbarické komoře udržuje podtlak na přesných hodnotách. Vše je kontrolováno moderní technikou. V hyperbarické komoře může pacient podle svých možností ležet nebo sedět.

Jak hyperbarická komora pomáhá

Pacient během pobytu v hyperbarické komoře vdechuje z prostředí nebo se speciální maskou téměř čistý kyslík. Vše probíhá pod zvýšeným atmosférickým tlakem. Lidskému tělu je tak dodáváno až 15x více kyslíku, než je tomu v běžném prostředí. To vše přispívá k zvýšenému nasycení tkání kyslíkem a dalším efektům hyperbarické komory. Doba, kterou je potřeba v hyperbarické komoře strávit, je velmi individuální. Záleží vždy na diagnóze pacienta. Vdechování kyslíku za zvýšeného atmosférického tlaku nezpůsobuje pacientům žádné nepříjemné pocity.

Jak probíhá pobyt v hyperbarické komoře

Pobyt v hyperbarické komoře má několik částí. Na začátku, přibližně po dobu 15 minut, se zvyšuje tlak vzduchu v komoře. V této fázi mohou pacienti pociťovat zaléhání v uších, podobně jako při letu letadlem nebo potápění. Nemějte strach, o všem budete poučeni lékařem a sestrou. V první fázi se vzduch v komoře o několik stupňů oteplí.

Po dosažení optimálního tlaku si pacient nasadí dýchací masku na nos nebo ústa. Až do konce pobytu v hyperbarické komoře pacient sedí nebo leží a klidně dýchá. Pacient si může číst časopis nebo knihu. Nesmí zde mít elektrická nebo elektronická zařízení (mobilní telefony, rádio, mp3 přehrávače a podobně). Dýchací masku lze kdykoliv sejmout a komunikovat s obsluhujícím personálem.

Závěrečných 15 minut sezení se tlak postupně snižuje až k normálním hodnotám. Tyto změny tlaku většinou pacienti nezaznamenávají tak, jako je tomu na začátku. Vzduch se ochlazuje o několik stupňů. Během terapie nelze z komory odcházet. V případě ohrožení zdraví nebo výskytu komplikací, vám bude odchod s komory umožněn s prodlením několika minut.

Na čem je založena hyperbarická komora

Při procesu dýchání se většina kyslíku váže na červené krvinky. Pouze malé množství kyslíku je v krvi rozpuštěno. Množství rozpuštěného kyslíku je určeno atmosférickým tlakem. V okamžiku, kdy se zvýší atmosférický tlak (dvoj až troj násobně), dojde také ke zvýšení množství kyslíku rozpuštěného v krvi. Čím více kyslíku se rozpustí v krvi, tím více se dostává k jednotlivým tkáním a orgánům. Kyslík se dostane i do oblastí postižených zužováním cév, kde je špatný přístup pro červené krvinky. Takovéto oblasti vznikají jako důsledek různých onemocnění, např. cukrovka nebo ischemické choroby. Dále se jedná např. o devastující zranění, popáleniny, omrzliny nebo zánětlivá onemocnění. Hyperbarická komora může také pomoci osobám po otravě oxidem uhelnatým nebo při dekompresním onemocnění potápěčů.

U jakých diagnóz hyperbarická komora pomáhá

V současné době neexistuje konečný seznam s diagnózami, u kterých může hyperbarická komora pomoci. Zjistilo se však, že pobyt v hyperbarické komoře má efektivní vliv např. na vzduchové embolie, kesonové nemoci. Hyperbarická komora může pomoci u otrav oxidem uhelnatým nebo kyanidy. Pobyt v hyperbarické komoře poslouží jako doplňková léčba u různých infekcí, těžkých úrazech končetin, popálenin, náhle vzniklých poruch sluchu, bércových vředů, diabetických obtíží nebo při hojení kožních štěpů. Shrňme si akutní a chronické indikace k pobytu v hyperbarické komoře.

Akutní indikace

akutním indikacím se řadí např.:

 • Otrava oxidem uhelnatým, kouřovými plyny,
 • Dekompresní choroba,
 • Plynová embolie,
 • Akutní traumatická ischémie svalová, drtivé poranění končetin.

Chronické indikace:

chronickým indikacím se řadí např.

 • prevence při chirurgickém zákroku - implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu,
 • diabetické defekty,
 • ischémické vředy a defekty perzistující navzdory poskytované optimální léčbě,
 • neuroblastom IV.st.,
 • náhlá hluchota,
 • tinitus,
 • problematické kožní štěpy a volné svalové laloky,
 • akutní uzávěry sítnicové tepny,
 • popáleniny nad 20 % TBSA st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze),

 • cystoidní pneumatóza střeva.

Hyperbarická komora a hojení ran

Ukázalo se, že hyperbarická komora má pozitivní vliv na hojení ran. Ptáte se, jakým způsobem pobyt v hyperbarické komoře pomáhá u tohoto problému? Dýchání téměř čistého kyslíku za přítomnosti zvýšeného atmosférického tlaku podporuje účinnost bílých krvinek proti infekci. Dále působí toxicky na anaerobní bakterie, kterým prospívá spíše prostředí s nízkým obsahem kyslíku. Dále dochází k zesílení působení některých antibiotik. Pobyt v hyperbarické komoře způsobuje stah cév, tímto se sníží průtok krve a napomáhá tak redukci otoku v ráně. Dále je podpořeno prokrvení oblastí s poruchou průtoku krve. Hyperbarická komora příznivě působí na hojení dlouhodobě otevřených ran a defektů. Toto platí např. u cukrovky, která je spojena s poruchou prokrvení a infekcemi. Hyperbarická komora urychluje hojení tkání v okolí nádoru poškozených ozařováním.

Pro koho není hyperbarická komora vhodná

U některých pacientů je hyperbarická komora nevhodná. Jedná se např. o onemocnění dýchacího nebo srdečně – cévního systému. Užívání některých léků může být kontraindikací k této podpůrné léčbě. Také u některých nádorových onemocnění a problémů s pohyblivostí může být hyperbarická komora nevhodná. Pro pobyt v hyperbarické komoře je kontraindikací akutní infekce dýchacích cest, tedy nachlazení, chřipka, bronchitida atd. Indikace k hyperbarické komoře je však vždy záležitostí lékaře.

Hyperbarická komora Brno

Čistý kyslík pod zvýšeným atmosférickým tlakem pomáhá pacientům po těžkých traumatických poraněních. U některých zlomenin dochází také k roztržení měkkých tkání. Hyperbarická komora pomáhá k rychlejšímu hojení ran. Třetinu všech pacientů v hyperbarických komorách jsou pacienti s náhlou ztrátou sluchu. Pobyt v hyperbarické komoře může pomoci odstranit nepříjemné zvonění a hučení v uších (tinitus). Hyperbarická komora pomáhá u pacientů s léčbou diabetické nohy a bércových vředů. Hyperbarické komory najdeme také v řadě větších měst v České republice.

V některých případech je hyperbarická komora jediným možným způsobem léčby, v jiných slouží jako podpůrná léčba. Výsledky pobytu v hyperbarické komoře jsou vždy závislé na konkrétní diagnóze a dalších okolnostech. Zjistěte si více o hyperbarické komoře u specialistů zaměřených na tuto léčebnou metodu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6637 (magazinesoterika.cz#72)


Diskuze a zkušenosti

Dagmar Kubitová | 08.09.2016 15:28
Dobrý den, měla bych zájem o pobyt v hyperbarické komoře jako podpůrné léčby makulární degenerace. Provádíte předběžné doporučující vyšetření na Vašem pracovišti, anebo je potřeba, aby pacient absolvoval nějaké vyšetření ve svém bydlišti? Děkuji za odpověd´. S pozdravem D.Kubitová

Marie Čapková | 28.06.2018 21:30
Přeji hezký večer. Mám k Vám dotaz. Chtěla bych absolvovat hyperbarickou komoru. Mám velké potíže s infekcema v těle.

Marie Čapková | 28.06.2018 21:31
Mám zájem o hyperbarickou komru

Jiří Havlíček | 09.01.2019 16:50
Mám bércový vřed a potřebuji jej doléčit. Také mám astma a nadváhu. Je to pro mne vhodné? Rozhodně bych tu komoru rád podstoupil. Děkuji za informace


Přidat komentář