Odblokování čaker

Na našem těle se nachází sedm hlavních, neboli základních čaker. Jsou to energetické body, kterými do našeho těla proudí léčivá duchovní energie. Pokud jsou čakry zablokované, potkávají nás v životě problémy nebo nemoci.

Lidé, jenž se věnují meditacím nebo energetickým cvičením, své čakry dokáží čistit a harmonizovat, díky čemuž čakrami volně proudí všudypřítomná léčivá neboli životní energie. To pak vede k fyzickému zdraví i k duševnímu a duchovnímu růstu.

Co když jsou čakry zablokované?

U mnoha lidí se však stává, že jsou některé nebo i všechny hlavní čakry více či méně zablokované. O jaké bloky jde? Bloky neboli nečistoty na energetických centrech – čakrách bývají nejčastěji vnímány jako následky našich činů a to v tomto nebo i v minulých životech. Nemusí jít o kdovíjak špatné činy. Své čakry zanášíme energetickými nečistotami i takovými činy, činnostmi nebo způsoby chování, které považujeme za normální nebo společensky přípustné, jako například leností, chamtivostí, závistí či nenávistí, využíváním druhých, ale i neprojevováním svých citů, neochotou pomoci, lhostejností, ignorancí apod. V podstatě vše špatné, co učiníme, vytvoří energetické nečistoty a ty se pak usazují na našich čakrách. Laicky řečeno čím horší činy, případně čím déle „špatné“ činnosti provozujeme, tím více své čakry znečišťujeme a tím pádem na nich vytváříme energetické bloky. Čím více jsou čakry zablokované, tím hůře se nám v životě daří. Protože každá čakra se vztahuje k určité oblasti života, smůla, neštěstí, nezdar, nedostatek, neschopnost nebo také choroby se projevují právě v té oblasti nebo oblastech, ke které nebo ke kterým se vztahují zablokované čakry.

Jak odblokovat své čakry?

Nic však není ztraceno. Pomocí energetických cvičení různého typu lze své čakry odblokovat, neboli očistit od energetických nečistot. Energie pak bude čakrami proudit volně a stav života se může velmi náhle a nečekaně nebo také postupně zlepšit. K odblokování čaker mohou sloužit různá cvičení – jógové pozice, meditace, příp. asijská cvičení jako taiči aj.

Jednoduchá aktivace a čištění čaker

Zkusit aktivovat své čakry není zase tak složité nebo obtížné, jak by se možná mohlo zdát. Postačí, když si najdete klidné a tiché místo, kde budete o samotě nebo s někým, ke komu pociťujete plnou důvěru. Pak si pohodlně lehněte, zavřete oči a pomalu a hluboce dýchejte nosem. Před meditací příliš nepijte ani nejezte, abyste si cítili lehce. Můžete si představovat, že ležíte na nějakém nádherném místě v přírodě, ať u moře nebo třeba na horách. Nebo si představujte, že Vás pomalu unášejí lehounké obláčky a Vy se koupete ve slunečním světle. Nyní se můžete soustředit na konkrétní čakru (doporučuje se začínat u srdeční čakry), anebo nechte příjemné a teplé světlo, ať si samo vybere, do které z Vašich čaker začne proudit – obvykle si světlo samo vybere tu čakru, která to nejvíce potřebuje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6636 (magazinesoterika.cz#30)


Přidat komentář